Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικά

Ο δικτυακός τόπος Giotakanata.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα λιανικής πώλησης προϊόντων (εσώρουχα, πυτζάμες, μαγιό, ρούχα, αξεσουάρ) μέσω του διαδικτύου (στο εξής καλούμενο "ηλ.κατάστημα" ή "δικτυακός τόπος") της ελληνικής ατομικής εταιρείας Παναγιώτα Κανάτα με τον διακριτικό τίτλο «GK Giota Kanata» (ΑΦΜ 035285142,  ΔΟΥ Γλυφάδας, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 116916101000) που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής (Λεωφ.Αγ.Βαρβάρας 53,Τ.Κ.17563,τηλ. 2109828859)  και θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «η Εταιρεία».

Οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου που συναλλάσσονται με το ηλ. κατάστημα (στο εξής καλούμενοι για συντομία "επισκέπτες" ή "χρήστες" ή "πελάτες") καλούνται να συμβουλευτούν τους παρακάτω όρους που αφορούν στη χρήση του. Οι ενέργειες των χρηστών στο ηλ.κατάστημα όπως ενδεικτικά η περιήγηση, η αγορά προϊόντων και η χρήση των υπηρεσιών του,συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών χωρίς καμία εξαίρεση.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους τότε οφείλει άμεσα με δική ευθύνη να διακόψει την επίσκεψη και να απόσχει από τη χρήση του καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τους παρόντες όρους. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τις αλλαγές, μέσα από τις ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου.

Παρεχόμενες πληροφορίες

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον δικτυακό τόπο σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του ηλ.καταστήματος. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται από καταχωρήσεις δεδομένων που έγιναν εκ παραδρομής ή έχουν προκύψει ακούσια λόγω τεχνικών δυσλειτουργιών του ή και λόγω ανωτέρας βίας. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ανακριβή ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα  των προμηθευτών του ηλ. καταστήματος που περιέχονται σε αυτό. Η Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση των σφαλμάτων όποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλ.καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων κ.λπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας (προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου) ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλ.καταστήματος. Απαγορεύεται η με οποιαδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του ηλ.καταστήματος για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς εκτός και μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας.

Άδεια Χρήσης-Πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα-Υποχρεώσεις χρηστών

Η επιχείρηση παρέχει στους πελάτες της περιορισμένη πρόσβαση και άδεια χρήσης του ηλ.καταστήματος για την τοποθέτηση παραγγελιών και για την επικοινωνία με την εταιρία.

Οι χρήστες του δικτυακού τόπου  αποδέχονται ότι δε θα χρησιμοποιούν το δικτυακό τόπο ή το περιεχόμενό του για:

• Αποστολή/μετάδοση με κάθε τρόπο, δημοσίευση, περιεχομένου που είναι παράνομο, ψευδές, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό και για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί βλάβη στην εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο και παραβιάζει οποιαδήποτε εμπορικό σήμα, ευρεσιτεχνία, πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

• Αποστολή/μετάδοση με κάθε τρόπο, δημοσίευση, περιεχομένου το οποίο περιλαμβάνει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή ή πρόκληση βλάβης οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

• Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων που αφορούν στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

• Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τρίτων.

• Συλλογή, επεξεργασία ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες ή οποιονδήποτε τρίτο.

Η Εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, να αναστείλει ή διακόψει οριστικά  τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ηλ.καταστήματος ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους επισκέπτες που πιστεύει κατά την κρίση της ότι έχουν παραβιάσει τους παρόντες όρους. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία υποχρέωση απέναντι στον επισκέπτη για την παραπάνω διακοπή ή για κάθε περίπτωση απαίτησης που σχετίζεται με αυτήν.

Ασφάλεια συναλλαγών και προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρεία δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του δικτυακού τόπου καθώς και την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η εγγραφή νέου χρήστη στο ηλ.κατάστημα είναι προαιρετική. Κατά την εγγραφή τους οι νέοι χρήστες είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσουν ορισμένα προσωπικά δεδομένα στο δικτυακό τόπο τα οποία τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν στις συναλλαγές τους με το ηλ.κατάστημα, στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας του.

Ειδικότερα για την έγκυρη πραγματοποίηση των παραγγελιών το ηλ.κατάστημα θα ζητήσει βασικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμό, διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενώ σε περίπτωση που ζητηθεί η έκδοση τιμολογίου θα χρειαστεί να δηλωθούν τα απαραίτητα στοιχεία.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του δικτυακού τόπου έχουν δικαίωμα ενημέρωσης των προσωπικών τους δεδομένων που τηρούνται από αυτόν, δικαίωμα αντίρρησης και διόρθωσης αυτών, καθώς και δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οποτεδήποτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του ηλ.καταστήματος είναι υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης των στοιχείων πρόσβασης. Το ηλ κατάστημα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών του χρήστη και των μεταδιδόμενων πληροφοριών εντούτοις δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων.

Η Εταιρεία συνιστά για λόγους ασφαλείας στους εγγεγραμμένους χρήστες να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας που αφορούν στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και στην ασφαλή επικοινωνία στο διαδίκτυο.

Πολιτική τιμών

Οι τιμές που αναγράφονται στο ηλ.κατάστημα είναι οι τελικές τιμές λιανικής πώλησης των προϊόντων συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των επισκεπτών του ηλ.καταστήματος. Ανεξάρτητα με την μεταβολή των τιμών ο πελάτης θα καταβάλλει πάντοτε την αξία που αναγραφόταν στα προϊόντα κατά το χρόνο πραγματοποίησης της παραγγελίας του.

Σε ορισμένα προϊόντα οι τιμές στο ηλ.κατάστημα ενδέχεται να διαφέρουν από τις αντίστοιχες στο φυσικό κατάστημα, και ισχύουν μόνο για τις αγορές μέσω του ηλ.καταστήματος.

Αγορές προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος

Τα προϊόντα του ηλ.καταστήματος είναι χωρισμένα σε κατηγορίες και υποκατηγορίες με σκοπό την καλύτερη πλοήγηση και ανεύρεση των επιθυμητών προϊόντων. Οι χρήστες μπορούν να συλλέξουν τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν χρησιμοποιώντας το καλάθι αγορών. Η συλλογή ενός προϊόντος γίνεται πατώντας το κουμπί «Προσθήκη στο καλάθι» έχοντας πρώτα επιλέξει την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (π.χ. χρώμα και μέγεθος) όπου αυτά είναι διαθέσιμα. Οι χρήστες μπορούν να προσθέτουν ή να αφαιρούν προϊόντα στο καλάθι αγορών μέχρι να συμπληρώσουν την παραγγελία τους.

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας οι χρήστες θα πρέπει να συνδεθούν στο δικτυακό τόπο χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν εάν είναι ήδη εγγεγραμμένα μέλη ή πραγματοποιώντας μία εγγραφή νέου μέλους. Εάν δεν επιθυμούν την εγγραφή τους ως μέλη του ηλ.καταστήματος μπορούν να προχωρήσουν στην παραγγελία τους συνδεόμενοι ως απλοί επισκέπτες. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί η υποβολή της φόρμας «Αγορά σαν επισκέπτης» για την καταχώρηση των απαραίτητων  στοιχείων για την υλοποίηση της παραγγελίας.

Πριν την οριστική καταχώρηση της παραγγελίας δίνεται η δυνατότητα να ελέγξουν αναλυτικά τα στοιχεία χρέωσης που αφορούν στα προϊόντα και στον τρόπο αποστολής τους και να επιλέξουν την πληρωμή της αξίας τους ως εξής:

Α. πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα

Β. Τραπεζική κατάθεση

Γ. Αντικαταβολή κατά την παραλαβή τους

Δ. Πληρωμή και παραλαβή από το φυσικό κατάστημα

Στην περίπτωση πληρωμής με πιστωτική/χρεωστική κάρτα οι χρήστες κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους μεταφέρονται στο σύστημα της συνεργαζόμενης τράπεζας ΑlphaBank.

Στην περίπτωση επιλογής Τραπεζικής Κατάθεσης, αυτή πραγματοποιείται με μέριμνα του πελάτη στις συνεργαζόμενες Τράπεζες ΑlphaBank ή ΕuroBank με κατάθεση στους λογαριασμούς της εταιρίας όπως αυτοί υποδεικνύονται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της  παραγγελίας οι χρήστες λαμβάνουν από το ηλ. κατάστημα ένα email επιβεβαίωσης στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία της παραγγελίας τους.

Ακύρωση παραγγελιών

Οι πελάτες του ηλ.καταστήματος έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν την παραγγελία τους μόνο εφόσον το είδος δεν έχει δοθεί προς αποστολή. Η ακύρωση παραγγελιών μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

• Καλώντας στην τηλεφωνική γραμμή του καταστήματος: 2109828859.

•Μέσω αποστολής μηνύματος ηλ.ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση giotakanata@yahoo.gr με θέμα «Ακύρωση παραγγελίας» και αναγράφοντας τον κωδικό και τα στοιχεία παραγγελίας.

Κατά την ακύρωση ο πελάτης οφείλει να δηλώσει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του. Η ακύρωση πραγματοποιείται με αποστολή σχετικής επιβεβαίωσης με ηλ. αλληλογραφία από την εταιρία προς τον πελάτη.

Σε περίπτωση που ο πελάτης πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της  παραγγελίας του, τότε η Εταιρεία δεσμεύεται να επιστρέψει στον πελάτη την καταβληθείσα αξία εντός 14 ημερολογιακών ημερών, χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής.

Επιστροφές προϊόντων / Δικαίωμα υπαναχώρησης

Η εταιρεία συνιστά στους καταναλωτές κατά τη παραλαβή παραγγελιών να τα ελέγχουν για την ύπαρξη  ελαττωμάτων. Κάθε παραγγελία που αποστέλλεται από το ηλ.κατάστημα ελέγχεται διεξοδικά για την άριστη κατάσταση των προϊόντων, ωστόσο πάντα υπάρχει η πιθανότητα σφάλματος.

Οι πελάτες του ηλ. καταστήματος έχουν το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων που αγόρασαν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα εν λόγω προϊόντα επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί ή φθαρεί, να βρίσκονται εντός της αρχικής τους συσκευασίας, να μην έχουν αφαιρεθεί οι εμπορικές ετικέτες της κατασκευάστριας εταιρίας και χωρίς να έχουν πλυθεί ή τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να συνοδεύονται από την απόδειξη ταμιακής μηχανής ή τιμολόγιο και τις αποδείξεις παραλαβής.

Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης ο πελάτης  οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία για την απόφαση του να υπαναχωρήσει, με γραπτή του δήλωση, μέσω ταχυδρομικής επιστολής ή αποστολή email στη διεύθυνση giotakanata@yahoo.gr. Επίσης ο πελάτης μπορεί να συμπληρώσει το σχετικό έντυπο επιστροφής που βρίσκεται στο δικτυακό τόπο (www.giotakanata.gr/Επιστροφές) και να το αποστείλει στην Εταιρεία με τους ίδιους τρόπους που προαναφέρθηκαν.

Στις επιστροφές προϊόντων ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής εκτός των περιπτώσεων όπου:

α. Με υπαιτιότητα του ηλ. καταστήματος εκτελέσθηκε λανθασμένα η παραγγελία (λάθος κωδικός ή νούμερο) ή κατά την παράδοση το είδος είχε συσκευασία κατεστραμμένη ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πελάτης δύναται να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ’ αρχής.

β. Το προϊόν είναι ελαττωματικό και εφόσον αυτό εξακριβωθεί από την Εταιρεία.

Οι επιστροφές προϊόντων με χρέωση της Εταιρείας θα πραγματοποιούνται είτε με μέριμνα της Εταιρείας είτε με συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρία και εφόσον προηγηθεί συνεννόηση και γραπτή ενημέρωση από την εταιρία.  Διαφορετικά το κόστος επιστροφής δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρεία.

Η επιστροφή της αξίας των προϊόντων που επιστρέφει ο πελάτης ολοκληρώνεται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που η Εταιρεία παραλάβει τα προϊόντα, με το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο πελάτης για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο για κάτι διαφορετικό.

Εξαιρέσεις

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής όπως: το κάτω μέρος μαγιό, ολόσωμα μαγιό, κάτω εσώρουχα, καλτσόν, κολάν.

• Προϊόντα που τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη.

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου ενημερώνονται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω των εκάστοτε ιστοσελίδων κάθε προϊόντος. Η εταιρία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών, επιφυλάσσεται όμως εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας. Σε αυτή την περίπτωση επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η πώληση. Τυχόν καταβληθείσα πληρωμή επιστρέφεται στον πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που καταβλήθηκε.

Η Εταιρεία δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών στις περιπτώσεις  μη διαθεσιμότητας των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλ.κατάστημα. Το ηλ.κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν".

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μορφής ζημία, θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ. μπορεί να υποστεί ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου ή για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν από τη χρήση του ηλ.καταστήματος. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να διακόψει τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του ηλ.καταστήματος για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

Σύνδεσμοι δικτυακού τόπου

Οι σύνδεσμοι (hyperlinks) που περιλαμβάνονται στο παρόντα δικτυακό τόπο οδηγούν σε σελίδες του ηλ. καταστήματος ή σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις ενδέχεται να οδηγούν το χρήστη να μεταβεί σε δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτων (επιχειρήσεων κ.λπ.). Αυτοί οι δικτυακοί τόποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και συνεπώς η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα που περιλαμβάνονται σε αυτές. Η Εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλ.κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλ.καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη και το γεγονός ότι εμπεριέχονται στο ηλ.κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η Εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Οι επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου συμφωνούν ότι η χρήση του υπόκειται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους. Κάθε διαφωνία που σχετίζεται με την χρήση του ηλ.καταστήματος ή με τα προϊόντα που πωλούνται μέσω αυτού, θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να επιλύεται εξωδικαστικά σύμφωνα με την διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών της Ελληνικής Νομοθεσίας. Ο πελάτης πριν προβεί σε αίτηση προς οποιονδήποτε φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) οφείλει να έχει επικοινωνήσει προηγουμένως με την Εταιρεία και να έχει επιδιώξει να επιλύσει την διαφορά απευθείας με αυτήν. Σε περίπτωση μη επίτευξης επίλυσης των διαφορών, αρμοδιότητα έχουν τα καθ’ ύλην αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.